Thiết kế bộ sales kit

Bộ công cụ bán hàng B2B được thiết kế phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả của nhân viên bán hàng của bạn, trước, trong và sau khi bán hàng. Chúng tôi luôn bắt đầu với một bản tóm tắt sáng tạo. Bản tóm tắt đề cập đến các tùy chọn thiết kế của bạn, cũng như bất kỳ yêu cầu in ấn hoặc cắt dán đặc biệt nào có thể có. Từ giai đoạn thiết kế ban đầu đến in ấn và hoàn thành đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ hoàn chỉnh.

Bắt đầu dự án của bạn

Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng ZIN MEDIA để xây dựng thương hiệu mạnh.